Workshops

Er zijn bij ons verschillende soorten workshops te volgen.
De workshops zijn er voor verschillende doelgroepen en niveaus.

Denk hierbij aan workshop 3D printen en toekomstmogelijkheden voor het MKB of organisaties. Een workshop inifnity mirror bouwen voor het basisonderwijs. Een workshop arduino programeren en robot arm bouwen voor het middelbaar onderwijs.

workshop mogelijkheden:

- 3D printen
- Materiaal kennis en toepassingen
- Arduino programeren en toepassingen
- 3D tekenen en scannen
- robot arm bouwen
- etc..

Alle informatie over de workshops vind je hier: workshops

De workshops zjjn bedoeld voor particulieren of bedrijen en scholen die interesse hebben en/of al ervaring hebbenmet 3D printen. We werken in kleine groepen van max 6 personen. Hierdoor kan iedereen zijn eigen inbreng geven in de workshop.
We merken dat er vaak een gemixt gezelschap aanwezig is bij de workshops:
Ontwerpers, studenten, edelsmeden, modelbouwers, MKB bedrijven, etc...

Enkele hebben vaak al ervaring met 3D printers en andere willen graag weten wat de techniek voor hun vakgebied
kan betekenen. Door samen praktijkervaringen te bespreken krijg je tijdens de workshop een realistisch beeld
van de 3D print mogelijkheden.

Locaties:
Kunststofshop                        3D printservice Arnhem
Didamseweg 148                Looierstraat 33
Zevenaar                        Arnhem